Anàlisi de les col·leccions de memòria oral de la Xarxa d’Arxius Comarcals, de l’Arxiu Nacional de Catalunya i d’alguns arxius municipals per establir els protocols d’actuació per a projectes de recerca i arxius a fi de facilitar el tractament i la difusió d’entrevistes en línia.

Client: Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals, Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

Foneria Instituto Navarro